Novice

Psoglavski dnevi 24.6.-26.6.2022

 

 

 

RAZVOJ IN TRŽENJE INOVATIVNIH LESENIH IZDELKOV IN TURISTIČNIH PRODUKTOV IN SITU

 

 

Naziv operacije: razvoj in trženje inovativnih lesenih izdelkov in turističnih produktov In situ

Partnerji v projektu:

Občina Sodražica, Rokodelska zadruga In situ z.o.o.; soc. p., Turistično društvo Sodražica


Cilji operacije:

Ohranjanje in oživitev tradicionalne dejavnosti izdelovanja suhe robe kot ključne trajnostne regijske blagovne znamke na področju gospodarstva in turizma. Razvoj inovativnih lesenih trajnostnih izdelkov z geografsko označbo Ribniška suha roba. Večanje sodelovanja med lesnimi proizvajalci z različnimi strokami, interesnimi skupinami, turističnimi organizacijami in ponudniki ter širšim družbenim okoljem. Razvoj novih delovnih mest na področju rokodelstva in zaposlitvenih priložnosti za ranljive skupine (iskalci zaposlitve, starejši, invalidi).

Razvoj regijskih trajnostnih turističnih produktov v sodelovanju s turističnimi deležniki, s katerimi bo zadruga In situ v regiji razvijala projekte trajnostnega turizma. Večanje prepoznavnosti občine Sodražice in celotne regije LAS. Razvoj turizma v občini Sodražica in regiji. Ustanovitev TIC v Sodražici. Rast pripadnosti prebivalcev občini in regiji ter rast zanimanja zunanjih investitorjev, poslovnih partnerjev in turistov za občino in celotno regijo.

Glavne aktivnosti:

1. Celovito vodenje in koordinacija vseh deležnikov projekta.

2. Razvoj inovativnih izdelkov - ustrezna priprava in razvoj lesenih inovativnih izdelkov. Povezovanje rokodelcev in industrijskih oz. grafičnih oblikovalcev za namen razvoja in izdelave novih izdelkov. Nadzor nad izvajanjem razvoja izdelkov ter implementacija novih inovativnih izdelkov na tržišče.

3. Razvoj na področju trajnostnega turizma - z analizo ugotoviti stanje in potenciale turizma v občini Sodražica. Vključevanje turističnih deležnikov v razvoj in oblikovanje turistične ponudbe. Izobraževanje vseh ciljnih skupin na področju izboljšanja turistične ponudbe in trženja turističnih produktov. Vzpostaviti ustrezno opremljen TIC v Sodražici. Razvoj lokalnega turističnega spominka. Izdelava celovite spletne turistične predstavitve in mobilne aplikacije do kulturnih, rokodelskih in naravnih znamenitosti občine.

4. Promocija - promocija inovativnih lesenih izdelkov preko lokalnih sejmov in tržnic. Vključevanje lesenih izdelkov v TIC-e na območju LAS. Širjenje prepoznavnosti preko tiskanih in spletnih medijev - lokalno in širše.

5. Delavnice - Izvedba ustvarjalno izobraževalnih delavnic za ranljive interesne skupine z namenom kreiranja in ustvarjanja prilagojenih turističnih produktov. Predstavitev rokodelstva in seznanjanje mladih s poklicno usmeritvijo za obrtne dejavnosti.


Pričakovani rezultati operacije:

- zasnovanih in izdelanih 5 inovativnih lesenih trajnostnih izdelkov ,

- udeležba na dveh lokalnih sejmih in štirih lokalnih tržnicah s predstavitvijo inovativnih lesenih izdelkov,

- zloženka za promocijo inovativnih lesnih izdelkov in trajnostnih turističnih produktov občine,

- vzpostavljen TIC v Sodražici,

- vzpostavljena mobilna aplikacija za turistično vodenje obiskovalcev do kulturnih, rokodelskih, naravnih znamenitosti občine, različnih turističnih ponudnikov…

- 2 predavanji za sodelovanje vseh ciljnih skupin z namenom izboljšanja turistične ponudbe okolja ter trženja in promocije turističnih produktov.

- 5 delavnic za vključevanje ranljivih ciljnih skupin v turistične aktivnosti.


Ciljne skupine:

Obrtniki, podjetniki, oblikovalci, tehnologi, kmetje, mali pridelovalci kmetijskih pridelkov, invalidi, starejši in druge ranljive skupine, brezposelni, turistični ponudniki, društva, mladina.

Finančna vrednost operacije: 90.868,82 EUR,

- od tega lastna sredstva partnerjev: 20.938,77 EUR;

- sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko in EU sklada za regionalni razvoj: 69.930,05 EUR.

Terminska izvedba:

- Obdobje upravičenosti stroškov: 1. 1. 2022 – 31. 7. 2023

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni

razvoj

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Rokodelska zadruga Sodražica

 

 

Naziv operacije: ROKODELSKA ZADRUGA SODRAŽICA

Partnerji v projektu:

Občina Sodražica, Območna obrtno podjetniška zbornica Ribnica, Turistično društvo Sodražica

Cilji operacije:

Ustanovitev in zagon zadruge. Ustanovitev organizacije, ki povezuje izdelovalce suhe robe in lesne galanterije na območju LAS, kjer je suha roba prepoznana kot izvirna in geografsko zaščitena. Zagon organizacije, katere glavni namen je spodbujanje podjetništva in inovativnosti v sodelovanju med javnim, gospodarskim in nevladnim sektorjem. Ohranitev tradicije izdelovanja suhe robe ter inovativen pristop k izdelovanju suhe robe ter druge lesne galanterije. Odpiranje priložnosti za zaposlitev / samozaposlitev, povečanje priložnosti za zaposlitev mladih, brezposelnih, starejših. Varovanje okolja, uporaba naravnih surovin, tudi domačega izvora.

Glavne aktivnosti:

Organizacija rokodelcev, izdelovalcev suhe robe in ostale lesne galanterije ter podpornih ustanov.

Animacija potencialnih članov, organizacija delavnic (spodbujanje domače obrti, urejanje statusa rokodelca, trženje in razvoj blagovne znamke), priprava in izvedba razstave za spodbudo uporabe lesa in lesnih izdelkov ter prepoznavo dodane vrednosti. Priprava idejne zasnove delovanja zadruge ter poslovnega načrta. Priprava dokumentacije za ustanovitev in registracijo zadruge, pridobitev ustreznih dovoljenj.

Oprema delovnega prostora za delovanje zadruge, izdelava celostne grafične podobe in spletne strani, s spletno trgovino, ter drugih oblik elektronskega komuniciranja, promocija zadruge.

Pričakovani rezultati operacije:

Delovanje zadruge, katere namen so skupni nastopi akterjev na trgu, večja naročila, razvoj podjetništva, razvoj lesnih izdelkov. Povezovanje in pomoč pri nakupu surovin in tehnične opreme rokodelcev, obrtnikov. Ohranjanje tradicije in razvoj suhe robe ter ostale lesne galanterije. Ustvarjanje priložnosti za nova delovna mesta na območju LAS.

Ciljne skupine:

Rokodelci, Izdelovalci suhe robe in lesne galanterije, mladi, starejši in brezposelni.

Finančna vrednost operacije: 73.076,28 EUR,

- Od tega lastna sredstva partnerjev: 24.551,13 EUR;

- sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko: 9.705,03 EUR;

- sofinanciranje s sredstvu EU sklada za regionalni razvoj: 38.820,12 EUR.

Terminska izvedba:

- Obdobje upravičenosti stroškov: 19. 9. 2017 – 30. 9. 2021

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Obisk predsednika RS g. Boruta Pahorja na Tržnem dnevu

Lepo vabljeni na otvoritev Tržnega dne v nedeljo 28.6.2015 ob 10. uri, kjer bo vse zbrane nagovoril predsednik države g. Borut Pahor.
Pozdravimo predsednika države v čimvečjem številu in pokažimo pravo "psoglavsko" srce.
Vabljeni!

Psoglavski dnevi 2015 od 26. do 28.6.2015

Tudi letos organiziramo tradicionalne enajste PSOGLAVSKE DNEVE, ki bodo potekali od petka 26.6. do nedelje 28.6.2015!

Več informacij ob kliku na sliko "PSOGLAVSKI DNEVI"