Program društva

Tako kot ostala društva si tudi naše društvo vsako leto zada program po katerem bolj ali manj izpolnjujemo svoje zadane cilje. Naše namere o aktivnostih lahko preverite v planu dela.